.245
aModel Stokastik Rantai Markov untuk Perhitungan Nilai Hidup Pelanggan
hTugas Akhir Disertasi-ITB
.100
aDony Permana (30111013)
.005
a20221125100747
.260
ab
b
c2017
.041
aIndonesia
.084
aMA-S3 086
.336
aTugas Akhir Disertasi-ITB