Staf Input :

Galuring gending

Sub Judul / ku Tatang Sumarsono.
No Panggil DT 899.22323 TAT
Jumlah Item Dipinjam Weeding Diperbaiki Tersedia
1 0 0 0 1
No Barcode Kembali User
No Barcode Lokasi
1 PP ITB Lt. 4 (Koleksi Prof. Doddy A. Tisna Amidjaja)
No Barcode
No Barcode
Tipe Buku-Fiksi
Koleksi DT Koleksi Doddy A. Tisna Amidjaya
Pengarang Tatang Sumarsono (1956- ) ;
Penerbit Girimukti Pasaka
Tahun Terbit 2001
Kota Penerbit Bandung
Deskripsi Dina Galuring Gending karya Tatang Sumarsono, katangén yén pangarang ieu novel téh ancrub kana kahirupan. Gagasan anu diangkat tina kahirupan aktual téh diolah ku parabot novel, terus disusun dina hiji pidangan novel anu karasa nyari. Katangén aya studi antropologis jeung sosiologis anu dilakukeun ku pangarang.” — Saini K.M.
Subjek Literature ; Kesusasteraan
Kata Kunci Indonesian fiction, Sundanese ; Fiksi Indonesia, bahasa Sunda
Referensi Tidak
Perolehan Hadiah (Prof. Doddy A. Tisna Amidjaja)
Catatan 336 halaman ; 22 cm.
Login